SLT, Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

 

Du kan finner mer informasjon om SLT her:

 

Åsnes har en handlingsplan som er utarbeidet for SLT, samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. 

Send på mail