Vedrørende Åsnesmodellen

 

  • Prosjekt vedrørende modellutvikling for identifikasjon og oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler; Åsnesmodellen; Sammen om trygg base –trygge barn

 

  • Prosjekt vedrøende implementering av modell utviklet for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2018; Åsnesmodellen; Sammen om trygg base –trygge barn
    • Prosjektplan med milepælsplan vedrørende tilskudd. Prosjektperiode: 10.12.18-10.12.2019
    • Avslutningsrapport, januar 2020.
    • Planer for implementering av modellen i hver enkelt tjeneste/enhet skal være ferdigstilt desember 2019, og vare til desember 2020.

 

 

Send på mail