Kompetanse

Kompetanse er å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som passer til oppgavene som skal løses, kravene som settes og målene som skal oppnås - og ikke minst å ha evne og vilje til å lykkes sammen med andre.

 

 

Send på mail