Tjenester på individnivå

Foretas fortløpende og i regelmessige intervaller i de ulike virksomhetene. 

Ansatte i hjelpetjenester for barn og voksne har deltatt i opplæring i KOR (Klient- og resultatstyrt praksis), og noen bruker det i sitt arbeid, selv om det ikke er satt i system i virksomheter/kommunen.

 

Send på mail