SamPro, med plantype Individuell plan og Stafettlogg

I Åsnes kommune bruker vi det elektroniske verktøyet SamPro med plantypene Individuell plan og Stafettlogg. Vi startet opp med dette i 2018.

Dette er en elektronisk samhandlingsplattform, for koordinering av innsats fra flere tjenester, dokumentasjon av tverrfaglig samhandling og tidlig innsats. Hensikten er også å unngå brudd i oppfølging, og plan/logg i SamPro sikrer brukermedvirkning. Sampro kan fungere som internkontroll i den enkelte sak. 

Send på mail