SamPro, med plantype Individuell plan og Stafettlogg

Vi startet opplæring og implementering av det elektroniske verktøyet SamPro med plantypene Individuell plan og Stafettlogg, våren 2018. Dette er en elektronisk samhandlingsplattform, for dokumentasjon av tverrfaglig samhandling og tidlig innsats. Hensikten er også å unngå brudd i oppfølging, og plan/logg i SamPro sikrer brukermedvirkning. Sampro kan fungere som internkontroll i den enkelte sak. https://www.visma.no/unique/sampro/stafettloggen/

Send på mail