Landsbyen Flisa

Landsbyen Flisa, og samarbeid med frivillige organisasjoner:

Åsnes kommune har hatt som mål å øke sitt samarbeid med frivilligheten for å sikre tjenesteproduksjon, utvikling og tilflytting, og har etablert Landsbyen Flisa. Det er viktig at vi klarer å engasjere innbyggerne og ansatte slik at de bidrar til utvikling av sitt eget lokalmiljø. Det er også et ønske om at dette skal bidra til positivt omdømmet til kommunen – både som bokommune og arbeidsplass.

Send på mail