Compilo, elektronisk internkontrollsystem

I Åsnes kommune har vi et elektronisk internkontroll og kvalitetssystem, Compilo. I Compilo finner ansatte prosedyrer og skjema som gjelder, de oppdateres jevnlig, og avvik meldes i dette systemet.

Send på mail