Brukerplan

 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakter av rusmiddelmisbruk i sin kommune. Kommunen kan i tillegg kartlegge brukere med psykisk helseproblematikk/plager uten rusproblematikk.

Send på mail