Skolehelseteam

Det skal jevnlig være møter på skolene, på alle skoler. Dette er et samarbeidsarena for skolen, PPT og helsesøster. Kartlegge, drøfte og avklare behov for videre oppfølging. Må innhentes samtykke fra foresatte. Saker kan også drøftes anonymt.

Tverrfaglig fora i barnehagen, for drøfting av saker når det er uklart hva problematikken er, og hvilken hjelp som vil være aktuell. Deltakere: Skole/barnehage, helsesykepleier og PPT. Skolelege deltar på møtene på ungdomsskolen. Barne- og familieteamet deltar på møtene på barneskolene. Skolen/barnehagen leder møtet.

Send på mail