Skolehelseteam

Tverrfaglig fora på barneskolene og ungdomsskolen, for drøfting av saker og veiledning, når man er urolig for et barn/ungdom, og det er uklart hva problematikken er og hvilken hjelp som vil være aktuell.

Samtykke innhentes fra foreldre, og foreldrene velger om de vil delta eller ikke. Sak kan evt. drøftes anonymt.

Deltakere: Skole, helsesykepleier og PPT. Skolelege deltar på møtene på ungdomsskolen. Barne- og familieteamet deltar på møtene på barneskolene. Skolen leder møtet.

Det skal jevnlig være møter på alle skoler.

Prosedyre vedrørende skolehelseteam finner du her, og samtykkeskjema finner du her.

Send på mail