Kompetanseplan innen hver enkelt tjeneste

Det utarbeides en felles opplæringsplan i kommunen, hvor det kommer frem hvilken kompetanseheving hver enkelt tjenester prioriterer. 

Ut over dette deltar ansatte på aktuelle kurs som blir tilbudt fortløpende.

Send på mail