Prosedyre for tidlig innsats til barn og unge som pårørende

Prosedyre for tidlig innsats til barn og unge som pårørende finner du i Compilo.

 

Sykdom og belastninger påvirker hele familien

Barn og ungdom reagerer på endringer i familien. De merker godt når noe er annerledes og de påvirkes av det. De trenger voksne som kan fortelle. Hvordan barn og ungdom har det handler om hva de voksne gjør og sier. Barn kan tro sykdom er deres skyld. Fantasien kan spinne til noe verre enn virkeligheten. Barn og ungdom trenger derfor åpenhet slik at de kan forstå, ta del og slippe unødvendige bekymringer.

Alle barn har rett til oppfølging og tilrettelegging i vanskelige situasjoner. Barn og unge kan være pårørende ved at de lever i en familie hvor foreldre eller søsken har psykisk sykdom, rusprobelmer, alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse, kronisk lidelse, når noen av de nærmeste dør, ved samlivsbrudd, når de er vitne til vold, når en forelder sitter i fengsel, eller ved at foreldrene sliter med økonomien.

Ved å snakke åpent og ærlig om det som skjer, blir det lettere for barn og ungdom å forstå og mestre situasjonen de er i.

I Åsnes skal ansatte ivareta barn som pårørende ved å støtte, gi informasjon og oppfølging, og på den måten bidra til åpenhet om vanskene i familien. 

Det er laget en film som kan forklare barn om det å vere pårørende. Hva er det eigentlig? Hvordan kan det oppleves å ha det slik? Og hva treng man fra voksne da? Se filmen her.

 

Foldere/hefte og brosjyrer som kan være nyttige i samtaler med barn, ungdom og foreldre i familier hvor barn er pårørende 

 

Hvordan barn og unge påvirkes når det gjelder psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet, finner du her.

Hvordan du kan snakke med barn om sykdom i familien i ulike aldersgrupper, finner du her.

For mer verktøy, se under digitale veiledere og læringsverktøy:  "Hvordan se barn, og vise at man bryr seg" og "Samtaler med barn"

 

 

 

 

 

 

Send på mail