FOBUF, forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier. Systemnivå

 

FOBUF, forebyggende gruppe for barn, ungdom og familier, er en gruppe sammensatt av ledere på tvers av sektorene. Deltakere:

  • Sektorleder for helseadministrasjonen
  • Sektorleder for skoleadministrasjonen
  • Rådgiver ved skoleadministrasjonen
  • Enhetsleder for Helse og familie
  • Enhetsleder for barneverntjenesten i Solør
  • Enhetsleder ved Jara skole
  • Enhetsleder ved Jara barnehage
  • SLT-koordinator
  • Prosjektleder for Åsnesmodellen

FOBUF skal ha felles strategi på forebyggende arbeid til barn, unge og familier på tvers av nivåer, koordinere det tverrfaglige arbeidet, og ha ansvar for internkontroll.

Strategisk plan for tverrfaglig forebyggende arbeid barn, unge og familier i Åsnes 2019-2021, er under utarbeiding i FOBUF.

Send på mail