Helse

Helseopplysning:

Zanzu -min kropp i ord og bilder. Enkel og oversiktlig informasjon om seksuell og reproduktiv helse på 7 språk. 

 

Samtaleterapi:

NKVTS har laget en animert opplysningsfilm som introduserer samtaleterapi/psykologisk behandling for flyktninger/innvandrere og andre som ikke er kjent med hva psykoterapi er.

Filmen er laget for å kunne fungere uavhengig av terapiretning. Den er på fem språk; norsk, engelsk, arabisk, somali og tigrinja.

Filmen er delt inn i fire deler, som man kan vise enkeltvis eller samanhengende. Se alle delene samlet på NKVTS si nettsideSamlet tar filmen litt over 10 minutter å se.

Målgruppen for selve filmene er personar som man tenker å henvise eller som er henvist til samtaleterapi/psykologisk behandling. Dette gjeld særlig flyktninger, innvandrere og andre som kan ha nytte av mer konkret informasjon om hva det inneber å gå i samtaleterapi.

Send på mail