Samhandlingsverktøy

Samhandlingsverktøyene Stafettloggen og Individuell plan (IP) skal bidra i forhold til brukermedvirkning, helhet, og kontinuitet.

Send på mail