Føringer fra kommunalnivå

Kommunen har vedtatt et verdigrunnlag, kalt ESSet: engasjement, samarbeid og servicefokus. Disse verdiene skal alle ansatte i Åsnes kommune stå for, og vise til i arbeidshverdagen. Verdigrunnlaget skal komme til uttrykk i all vår tjenesteproduksjon. ESSet skal benyttes som veiviser i etiske dilemmaer og problemstillinger. Esset er et godt grunnlag for brukermedvirkning.

Send på mail