Hver enkelts ansvar for tidlig innsats

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av hvordan vi skal følge opp fra identifisering til tiltak i Åsnes kommune.

 

Nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, skisserer ansvar kommunen og ansatte har for tidlig oppdagelse, tidlig innsats, og ivaretakelse av utsatte barn og unge. 

 

For å sikre tidlig oppdagelse og tidlig innsats til barn og unge, er det viktig at de ulike tjenesteområdene i kommunen samarbeider, innenfor grensene som lovverket gir, med hensyn til taushetsplikt, samtykke, personvern og dokumentasjon.

 

Ansatte i Åsnes kommune skal følge prosedyrer under fana Rutiner for tidlig innsats og samhandling, og i dens undermeny, i Åsnesmodellen. Det er også nyttig å bruke fana Samhandlingsarenaer og Tjenestetilbud og tiltak.

Send på mail