Samtykke til tverrfaglig samhandling

 Taushetsplikten faller bort i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker. Pasientens og brukerens samtykke til at informasjon gis/deles er det vanligste unntaket fra hovedregelen om taushetsplikt. 

Her finner du samtykkeskjema vi bruker i Åsnes: Samtykke til tverrfaglig samarbeid

 

Send på mail