Verktøy

 

Koordinering og dokumentering av tverrfaglig samhandling rundt barn/en familie

Stafettlogg skal tilbys foresatte/ungdom når skole/barnehage inngår i samarbeid med en eller flere tjenester vedrørende deres barn, altså når man går fra nivå 0 til nivå 1 i samhandlingstrappen

Dersom familien ikke ønsker stafettlogg skal orinær ansvarsgruppe med referater fra samarbeidsmøtene benyttes, for å koordinere målsetting og tiltak, og evaluere fremdrift.

 

Andre nyttige læringsverktøy

Send på mail