Samarbeidsmøter på systemnivå med andre instanser

  • Familievernkontoret: 2 ganger per år. Familievernkontoret, ledende helsesøster, Solør barneverntjeneste, psykisk helse- og rustjeneste.

 

  • Spesialisthelsetjenesten: 1 gang per år vedr. voksne, hvor deltakere er DPS poliklinikk og døgn, TSB, virksomhetsleder for helse og avdelingsleder for psykisk helse- og rustjeneste. 1 gang per år vedr. barn og unge, hvor deltakerne er BUP Kongsvinger, PPT, ledende helsesøster, Solør barneverntjeneste (Solør barneverntjeneste som er interkommunal, har også samarbeidsmøter med BUP Elverum). 

 

  • Tannhelsetjenesten: 1 gang per år, hvor deltakerne er tannhelsetjenesten og helsestasjonen. 1 gang per år hvor deltakerne er tannhelsetjenesten og psykisk helse- og rustjeneste.

 

  • Politi: 2 ganger per år. Deltakere er Åsnes lensmannskontor og Solør barneverntjeneste.

 

  • NAVs samarbeidsmøter på systemnivå, foretas av NAV Hedmark på fylkesnivå. Det er blant annet samarbeidsmøte med leger.
Send på mail