Folkehelseprofil

 

Folkehelseprofilene og de tilhørende statistikkbankene skal understøtte folkehelsearbeidet i kommuner og fylker. Sammen med andre data og lokalkunnskap kan disse produktene benyttes til å få oversikt over folkehelsen og bidra til målrettet arbeid, jamfør lov om folkehelsearbeid.

Temaområdene i folkehelseprofilen er valgt med tanke på mulighetene for helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. Generelle tema ved profilene er befolkning i kommunen, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom. Det presenteres også folkehelsebarometer for kommunene, som gjør at kommunetallene kan sammenlignes med resten av landet.

Send på mail