Nyttige tips til leder for aktivitet for barn og unge

 

Du kan lese om trenervett her, på NFF sine nettsider.

 

Unicef har utarbeidet inspirasjonsmateriell, råd og tips til trenere i barneidretten.

 

Kirkens ansvar for barns rettigheter, kan du lese om her.

 

Tips og råd for lhbt-inkluderande fritid og idrett fra Bufdir. Ihbti er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner. Idrett og andre fritidsaktivitetar kan opplevast som utfordrande for lhbt-personar. Korleis kan du bidra til å skape eit inkluderande miljø for alle?

 

Send på mail