Ansatte i møte med barn

Foreldrene er de viktigste menneskene i barns liv. Samtidig sies det at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og barnehage- og skole med de ansatte der, er en stor del av barn og unges hverdag. Åsnesmodellen viser hvordan både privatpersoner og hjelpeapparatet kan bidra til å gi barn og unge en god oppvekst. Ansatte som arbeider med barn og unge, kommer tett innpå dem, kan identifisere dem som er i vanskelige livssituasjoner, og støtte og hjelpe dem til en bedre hverdag og fremtid. Under rutiner for samhandling, finner du prosedyrer for hvordan man skal forholde seg som ansatt for å identifisere barn/familier i risiko, og hvordan man skal handle. Her finner du hjelpemidler og nyttig informasjon i dette arbeidet.

Hva er tidlig innsats?

Arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir borte med begrenset innsats.

Tidlig intervensjon handler om å agere tidlig i problemutvikling, og tidlig i alder. 

 

Flyt-skjema for tidlig innsats til barn, unge og familier i risiko, gir en enkel fremstilling av hvordan vi skal følge opp fra identifisering til tiltak i Åsnes kommune.

Se her, for mer informasjon om vurdering av risiko- og beskyttelsesfaktorer. Se også i undermenyen der for prosedyrer og annen aktuell informasjon.

 

Den generelle erfaringen er at vi

  • venter for lenge med å erkjenne at et barn har problemer
  • venter for lenge med å ta opp uroen / bekymringer vi har med leder/kollegaer
  • venter for lenge før vi kontakter barneverntjenesten

Husk: Når barn er involvert, har alle ansatte i det offentlige en selvstendig meldeplikt til barnevernet etter barnevernloven § 6-4. 

 

I undermenyen finner du:

Send på mail